Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

İTÜ İnsan araştırmaları etik kurulları Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Araştırmaları (SB-INAREK) ve Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan Araştırmaları (SM-INAREK) olmak üzere iki ayrı kuruldan oluşmaktadır.  Bu web sayfasında SB-INAREK kurulu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Diğer kurulun web sayfasına erişmek  için buraya tıklayınız.

Araştırmalarınız insanlar üzerinde yapılan sosyal deneyler içeriyorsa veya insanlardan sosyal, kişisel veya teknik (örneğin yaptıkları iş ile ilgili) veri topluyorsanız (anketler, görüşmeler, ses ve video kayıtları vb. yoluyla) bu kurula başvurmanız gerekmektedir.

Genel Tanım

Etik kurulları insanlardan veri ve örnek toplamayı gerektiren, anket, inceleme, alan çalışması ve deney içeren araştırmaların, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel etik ilkelere ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için görev yaparlar. Bu nedenle incelenecek araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemeden gerçekleştirilmesini sağlamak hedef alınmıştır.  

Devamı için tıklayınız.